Haapaniementie 17, Kuopio
040 7227689

Aktivoi kuluttajia – JOKA PÄIVÄ! 

DIGITV AKTIVOI TOIMIMAAN!

Riittävän tavoitettavuuden saavuttamiseen kohdeyleisön keskuudessa, sekä viestin useampaan näkemiskertaan, koska mainoksen teho paranee esityskertojen lisääntyessä. Näiden lisäksi asenteet vaikuttavat siihen, kuinka ihminen vastaanottaa tietoa ja miten havaintoihin reagoidaan, kts. mielipidekysely.

Kuukausi mainosten toistomäärä on yli 18 000 kertaa/kk. Liikkuvalla kuvalla hurmaat ja vaikutat kuluttajien tunteisiin. Mainonta muistetaan ja se vaikuttaa kuluttajiin. Digitv -mainos on tehokas, monipuolinen ja 
kiinnostava mainosväline.

Parhaimmillaan Digitv -mainos viihdyttää, tarjoaa matkustajille hyödyllistä tietoa ja aktivoi toimintaan. Matkustajat ovat tavoitettavissa päivän parhaaseen aikaan – jopa useita kertoja päivässä. llmoituksen ajoitus on yhtä tärkeä kuin sen sisältö.

Matkustajien tarinat

KUN HALUAT VIESTIÄ SIELLÄ, MISSÄ ASIAKKAASI OVAT

Joukkoliikenteen käyttö ja suosio jatkavat kasvuaan. Bussimainonnan välineillä tavoitat asiakkaan joko matkalla töihin, kouluun, harrasteisiin tai kotiin. Läsnäolo busseissa vaikuttaa asiakkaan ostopäätöksiin esimerkiksi päivittäistavarahankinnoissa tehden viimeisiä muistutuksia ostoslistaan. Ei siis turhaan puhuta bussimainonnasta myös Point-of-Sale -välineenä.

Usein on myös kuultu bussimainonnan toimivan ilmoitustauluna kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden piirissä. Bussimainonnan etuihin kuuluu laaja peitto, tavoittavuus ja vahva toisto. Nämä saavat mainostajan ovipumpun laulamaan.

Ulkomainonnan referessit